Historien

Før 1998 fantes ikke Hinna Park bydel. Da het området Jåttåvågen, og var et industriområde. Hinna Park as ble stiftet for å utvikle Stavanger kommunes satsing på å bygge opp en ny og vital bydel. Industrien skulle vekk.
Hinna Park fortid

Nytenkning og ambisiøse planer

I flere tiår har nytenkning og ambisiøse planer preget Jåttåvågen. Nå når utbyggingen av trinn 1 i Hinna Park nærmer seg ferdigstillelse, og trinn 2 står for døren, fortsetter historien.

Produksjonen av Condeep plattformer startet i Jåttåvågen i 1973, og er for mange selve symbolet på oljeeventyret i Nordsjøen. I dag står Det skjeve tårn igjen som en påminnelse over innovasjonen og engasjementet fra denne æren.

Troll ble i 1995 den siste Condeep som ble bygget i Jåttåvågen. I 1998 besluttet Stavanger kommune at området skulle bli en ny urban bydel, og dermed startet en ny historie for Jåttåvågen og Hinna Park.
 
HP-historie1
ja%CC%8Atta%CC%8Ava%CC%8Agen1971

Tiden 1971-1995

Olje ble funnet på Ekofiskfeltet i Nordsjøen i 1969, og en ny industriepoke begynte i Norge. En betongplattform ble et sentralt element i utbyggingen av det første oljefeltet i Nordsjøen og i etableringen av Stavanger som oljeby. Ekofisktanken, som var konstruert av det franske selskapet Doris og bygget av Selmer og Høyer Ellefsen i en raskt etablert byggedokk i Jåttåvågen, ble levert til Phillips Petroleum sommeren 1973.
 
Dette gav støtet til bygging av en serie såkalte Condeep-plattformer som ble produsert av Norwegian Contractors. Rogaland var et velegnet byggested for disse, med en stor tørrdokk i Hinnavågen og nærliggende dype fjorder (Gandsfjorden og Vats) for ferdigstillelse og utslep. Totalt 15 betongplattformer ble bygget av Norwegian Conrtactors (nå Kværner) på Hinna i perioden 1971 – 1995.

Betongplattformene i Hinnavågen førte til en utvikling av oljerelatert mekanisk industri og bidro til at Stavanger ble et naturlig tyngdepunkt for norsk olje- og gassvirksomhet. Myndighetene i Stavanger var sterkt medvirkende til en rask etablering av de nødvendige fasiliteter og tjenester som muliggjorde konkurransedyktige løsninger i et nytt marked.
 
hinnava%CC%8Agen1993
HP-historie2
ekofisk

Ekofisktanken

Etter at Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig i 1970, måtte man finne en løsning på hvor og hvordan oljen fra feltet skulle transporteres. Da det ikke var mulig å ha en rørledning klar på feltet på det tidspunktet produksjonen skulle starte, måtte man ha en mellomlagringstank for råoljen for å unngå stans i produksjonen. Dermed ble ideen om Ekofisktanken født. Den endelige løsningen ble utviklet av det franske selskapet Doris, og tanken ble bygget i Jåttåvågen etter rask saksgang i Stavanger kommune. Tanken var på plass 1. juli 1973.
 
Skra%CC%8Ata%CC%8Arnet_%20Avslutning%20av%20glidest%C3%B8pen%20april%201984

Det skjeve tårn

Det skjeve tårn er Stavangers første (og største) signalbygg. Forsøket ble gjennomført for å bevise at det er mulig å glidestøpe store skråstilte konstruksjoner med variabel diameter – noe som ble ansett å være den beste løsningen for Troll A-plattformen. Gliden ble gjennomført i februar 1984, og tårnet fikk en høyde på 50 meter. Diameteren varierer fra 16 til 23 meter og hellingsvinkelen er på det meste 16 grader (tre ganger mer enn tårnet i Pisa!).

Det var fare for at tårnet skulle rives etter at testen var utført, men i Norwegian Contractors så man muligheter. Flere ideer ble lansert og to forslag skilte seg ut; sementsilo og konferanserom med utsiktsplattform. Sementsiloen er ikke lenger i bruk, men konferansedelen er fremdeles i bruk til ulike former for selskapelighet.
Hinnava%CC%8Agen%20Gullfaks%20C%20i%20dokken%20april%201986

Gullfaks C

Gullfaks C er verdens tyngste oljeplattform som er flyttet av mennesker. Plattformen står på 216 meters vanndyp og betongkonstruksjonen er 262 meter høy. Det gikk med 240 000 m3 betong og vel 70 000 tonn med armeringsjern – 10 ganger så mye stål som i Eiffeltårnet! Ved utslepet i juni 1989 veide plattformen mer enn 1,5 million tonn, og det hadde gått med mer enn 2500 årsverk for å få betongkjempen produsert.
troll

Troll

Troll A står på mer enn 300 meters vanndyp, og er verdens høyeste byggverk som noensinne er flyttet. Plattformen er nesten like tung som Gullfaks C, men den rager 472 meter fra bunnen opp til toppen av flammetårnet. Med ferdigstillelse i 1995 ble Troll den aller siste av de store gigantene som ble levert fra Jåttåvågen.

Hinna park i dag

I forbindelse med første trinn i utbyggingen av Hinna Park er det to spesielle minnesmerker over oljeperioden som er tatt med. Først og fremst er det blitt laget en Condeep-allé, med markering av alle betongkonstruksjonene som ble bygd i Hinnavågen fra Ekofisktanken til Heidrun-plattformen – dette kan sees langs småbåthavna bak treningsfeltet til fotballklubben Viking. På piren i forlengelse av innkjøringen til området har man fått markert et viktig sitat fra den aller første stortingsmeldingen om norsk oljepolitikk: ��Vi må sørge for at oljealderen blir en epoke – ikke bare en episode».

Det siste tilskuddet til oljeminnene i Hinna Park er Olav Olsens Plass (festplassen) med sitt elegante minnesmerke over Draugen-plattformen. I tillegg er de nyeste og kommende prosjektene i Hinna Park oppkalt etter boreplattformer og oljefelt; Troll, Gullfaks, Oseberg, Ormen Lange og Heidrunhagen.

Hele området er vel verdt en søndagstur – hvorfor ikke prøve å få med seg en tur opp i det skjeve tårnet?

 
HP2005
2414_01-3
Bilder og historiske tekster er blant annet hentet fra:
Øyvind Steen: «På dypt vann – Norwegian Contractors», 1993
Øyvind Steen: «Den frie tanke», Byggenæringens Forlag AS, 2002
Kristin Øye Gjerde: «Stavanger er stedet – Oljeby 1972 – 2002», Norsk Oljemuseum, 2002
Bjørn Vidar Lerøen: «34/10 Olje på norsk – en historie om dristighet», Statoil, 2006
Harald Tønnesen/Gunleiv Hadland: «Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel», Norsk Oljemuseum, 2010
Jan Moksnes