Nåtid møter fremtid

Mens media daglig minner oss om motgang og de mørke skyene på himmelen, er Hinna Park klare til å satse.
– Vi ønsker å være en pådriver for den videre utviklingen av Hinna Park,
sier Tore Andre Eide, daglig leder i Hinna Park as.
Hinna Park Fjordpiren
Illustrasjonsfoto:  DESTINO / BRICK
 

Vi skal skape Nordens beste bydel - Hinna Park satser i tøffe tider

– Vår visjon er å skape Nordens beste bydel. For å få dette til ønsker vi å jobbe videre sammen med Stavanger kommune for å fylle bydelen med innhold og aktivitet. Det skal bli et sted hvor regionen samles og hvor mennesker skal ha møtesteder både dag og kveld. Vi ønsker å skape et sted hvor man har lyst å være, slår Eide fast.

Høye ambisjoner
Utviklingen av første del av Hinna Park mot sør er snart ferdig og den nordlige delen står for tur. Målsetningene bør ifølge Hinna Park as være skyhøye. Selskapet har det siste året jobbet i det stille med å se på mulighetene for området.
– Vi har fått med oss et fantastisk team fra Lund Hagem arkitekter og Asplan Viak og vurdert området med bakgrunn i erfaringene vi har gjort oss de siste 10-12 årene, sier daglig leder i Hinna Park as, Tore Andre Eide.

Et mangfoldig område
Bydelen framstår i dag som et mangfoldig og sammensatt område med boliger, arbeidsplasser, stadion, kjøpesenter, restauranter og butikker – og ikke minst flotte friområder. Mens sørområdet nærmer seg ferdigstillelse, er arbeidet med Hinna Park Nord enda ikke påbegynt. Det er her Eide mener man bør satse fremover.
 
Stort potensial
Ved å se på hvordan området fungerer i dag – og med de målsetningene som bydelen bør ha – vil den videre utviklingen av Hinna Park mot Nord blir svært viktig.
– Hinna Park ligger i et kollektivknutepunkt og man bør se på hvordan man best kan utnytte dette og lage en urban bydel, sier Eide og viser til større byer der bydelene fungerer som egne små byer med egen identitet. Studier som er gjort viser at det er rom for å utnytte disse fantastiske områdene enda smartere enn hva dagens plan legger opp til.

Tiltrekningskraft
Ambisjonene er intet mindre enn å skape Nordens mest spennende og pulserende bydel for å gjøre regionen enda mer attraktiv.
– Vi ser for oss et bydelssentrum med gode oppholdsrom der folk er tett på hverandre, et sted med masse aktivitet, liv og røre, og en bydel som har sterk tiltrekningskraft på både folk og bedrifter, sier Eide.
Resultatet av det arbeidet som arbeidsgruppen har gjort svarer konkret på den eksisterende utbyggingen av Hinna Park ved å videreutvikle området med en miks av attraktive friområder, boliger, næring og offentlig program. Næring legges mot kollektivaksen og jernbanen, mens boligene legges inn mot grøntområdene og offentlig program etableres rundt «skråtårnet» og det sentrale torget som vi har valgt å kalle «Tårnparken».
 
Blågrønn struktur og nytt sentrum
I den justerte planen styrkes gang- og sykkelstien langs fjorden – Fjordpromenaden – mot Stavanger og Sandnes med mer areal, et tydeligere program. Eksisterende vegetasjon og landskap langs jernbanen er av høy kvalitet og foreslås derfor bevart, sier arkitekt Svein Lund i Lund Hagem Arkitekter.
Han sier videre at ved å dra vannet lenger inn i planen og fokusere på møtet mellom land og sjø, vil sjøen utnyttes bedre som en opplevelsesressurs, og området får en grønnere og frodigere karakter enn man har i Hinna Park Sør. Grønnstrukturen omstruktureres slik at byggene ligger mot nord og grøntområdene vender mot sør.
– Med videre utbygging av Hinna Park flyttes tyngdepunktet fra «Scenerommet» ved stadion til «Tårnparken» /Folkebadet og kollektivaksen, og danner et tydelig sentrum for hele Hinna Park og en fortsettelse av aksen Hinna Park Sør ut mot Vaulen. Ved å bevare eksisterende kvaliteter og gi dem nye funksjoner får uterommene ulik karakter og bruk, sier Lund.
iDÉ/Regi: DESTINO  �� Produksjon: Fabel Media  • 3D/Animasjon: Brick
"Vi har fått med oss et fantastisk team fra Lund Hagem arkitekter og Asplan Viak og vurdert området med bakgrunn i erfaringene vi har gjort oss de siste 10-12 årene."
03-KANAL-MOT-MOTEROMMET-FJORDEN
Illustrasjonsfoto:  DESTINO / BRICK
Framtidsrettet
Ambisiøse planer? Ja, absolutt – og det må de være. – Vi legger ikke skjul på at vi ønsker å skape noe unikt. Smarte ideer, gode tanker og fortreffelig arkitektur kombinert med handlekraft og evne til samarbeid skal skape en helt unik bydel som vil skape gjenklang langt utenfor vår egen rekkevidde, slår Tore Andre Eide fast.

Hinna Park har et fantastisk utgangspunkt for å bli denne regionens mest fremtidsrettede bydel med:
 • Et urbant og moderne sentrum med torg og hovedgate
 • Gode offentlige oppholdsområder
 • Store og frodige parker og rekreasjonsområder
 • Publikumsaktiviteter som for eksempel filial av oljemuseet, Hinna Aquapark - folkebadet, eget akvarium, skatebaner, isflater, utetrimmen, kafeliv og trygge oppholdsarealer nær sjø og kanaler
 • Skole og barnehage og andre offentlige bygg – bibliotek?
 • Spennende spisesteder –  kulinariske opplevelser
 • Servicetilbud – alt fra handel til helsetjenester – folkehelseperspektivet
 • Et nytt bydelshus eller et aktivitetshus ved sjøen som også vil fungere som et klubbhus og samlingssted for barn og ungdom
 • Helsesentrum for bydelen
 • Seniorboliger
 
Et dynamisk og pulserende næringsliv – i 24-timers bydelen
Hinna Park har forankret seg som et av regionens tyngdepunkter for næringsvirksomhet med en god miks av ulike bedrifter – et sted hvor “business blir pleasure”. Denne utviklingen skal også fortsette. Vi kan tilby et unikt produkt for selskaper som ønsker å etablere seg i regionen. Nedslagsfeltet er bredt. For dette er nemlig stedet for alt fra kunnskaps- og innovasjonsbedrifter til hotell, restauranter, kafeer og kino. Vi søker å skape komprimerte møteplasser, vi har fokus på miljøriktige bygg – en tett bebyggelse, men med smarte uterom. Området blir en 24-timers bydel hvor man bor, jobber og lever det gode liv.
 
Vi gjør dette fordi:
Vi mener området har et enormt potensiale. Vi ønsker å utvikle eksisterende plan i forhold til innhold, design og utnyttelse. Vi ønsker snarest mulig å vurdere de arbeidene som pågår ved sjøfyllingen og som er planlagt utført i forhold til infrastrukturen i områder. Vi mener det er tid til å gjennomgå områdene på ny og designe Nordens beste bydel. Vi ønsker å spille på lag med Stavanger kommune og det «nye» utbyggingsselskapet. Vi ønsker å:
 • fortsatt delta i byggingen av det som skal bli Nordens beste bydel.
 • utvikle deler av Hinna Park nord med erfaringene vi har fra utviklingen av Hinna Park så langt.
 • tilby vår kompetanse og vår erfaring for hele Hinna Park nord for å få dette til.
 • ha fokus på en helhetlig utvikling/utbygging av Hinna Park Nord – hvor Stavanger kommune/Hinna Park har sentrale roller.
 • ha fokus på fremtidsrettede boliger og arbeidsplasser, gode oppholdsarealer og møteplasser, urbane kvaliteter utenfor sentrum, handel, rekreasjon og kultur – samt å fylle bydelen med aktivitet.
 • tilrettelegge for aktivitet gjennom å tilby gode løsninger og tilholdssteder for frivillige lag og foreninger.
 • utvikle nord som vil gi et løft også i det bebygde området i sør.
 • skape en bydel som er en tilvekst til regionen, som er et sted hvor bedrifter ønsker å etablere seg, hvor mennesker ønsker å bo og hvor man skaper god møteplasser. 
"Hinna Park har et fantastisk utgangspunkt for å bli
denne regionens mest fremtidsrettede bydel."
Illustrasjonsfoto:  DESTINO / BRICK

BILDER TIL NEDLASTING (FOR PRESSE)

Alle ILLUSTRASJOnsbilder SKAL merkes:  DESTINO / BRICK
OVERSIKT
Nr.4 - KANAL+AQUAPARK
Nr.9 - AKTIVITETSHUSET
Nr.5 - TÅRNPARKEN+HINNA AQUAPARK

For mer informasjon om prosjektet kontakt Hinna Park ved

Tore Andre Eide
Tore Andre Eide
Daglig leder